hệ số điều chỉnh giá đất Hà Nội 2019 Chính sách quản lý 

Hà Nội đã có hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019

Quyết định 05/2019/QĐ-UBND về hệ số điều chỉnh giá đất 2019 vừa được UBND TP. Hà Nội ban hành. Hệ số điều chỉnh giá đất mới sẽ được áp dụng từ ngày 1/1/2019 đến hết 31/12/2019 và là căn cứ xác định giá thuê đất, giá thu tiền sử dụng đất trên địa bàn.

Xem thêm
0933331048