ki ốt kinh doanh bất động sản Chính sách quản lý 

Quảng Nam “lệnh” dỡ bỏ ki ốt bất động sản trái phép trước ngày 12/4

Trong thông báo ngày 2/4 gửi các ngành, xã, chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại trên địa bàn, UBND thị xã Điện Bàn, Quảng Nam yêu cầu các tổ chức, cá nhân phải dỡ bỏ hết các ki ốt bất động sản trái phép trước ngày 12/4.

Xem thêm
0933331048