miễn, giảm tiền sử dụng đất Chính sách quản lý 

Đà Nẵng: UBND quận, huyện được phân quyền miễn, giảm tiền sử dụng đất

Theo Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND vừa được Chủ tịch TP. Đà Nẵng ban hành, UBND các quận, huyện sẽ có quyền cho phép miễn, giảm tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở trong trường hợp được Nhà nước giao đất, cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng trên địa bàn.

Xem thêm
0933331048