dự án BT Chính sách quản lý 

Phải đấu thầu dự án BT, chống chỉ định lựa chọn nhà đầu tư từ 1/10

Việc dùng quỹ đất đã hoàn thành giải phóng mặt bằng để thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án BT thì UBND cấp tỉnh báo cáo Thủ tướng xem xét, quyết định trước khi quyết định chủ trương đầu tư.

Xem thêm
Dự án Seasons Avenue Thông tin nhà đất 

Hai dự án của CapitaLand Việt Nam nhận chứng nhận Xanh của Bộ Xây dựng Singapore

Tập đoàn CapitaLand đặt mục tiêu đạt được Chứng nhận Xanh 100% cho danh mục đầu tư toàn cầu mở rộng với Ascendas-Singbridge vào năm 2030. Tập đoàn cũng đặt mục tiêu giảm ít nhất 20% năng lượng từ năng lượng tái tạo khi mở rộng vào năm 2025.

Xem thêm
0933331048