Diễn giả Arvin Setiawan Thông tin nhà đất 

ZMOT và cách tiếp thị bất động sản hiệu quả trong thời đại số

ZMOT là viết tắt của cụm từ “Zero moment of truth” tức khoảnh khắc thứ ZERO, là thời điểm vàng quyết định thành bại của một sản phẩm. Với những sản phẩm đặc thù có giá trị lớn như bất động sản, ZMOT quan trọng như thế nào?

Xem thêm
0933331048